Hsiang Neng DC Micro Motor Manufacturing Corporation / MIT DC Motors, Motor Gears และ Gearboxs ที่มีคุณสมบัติ ISO 9001: 2015 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง TUV, CE และ UL

Hsiang เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไต้หวัน ตั้งแต่ปี 1987 Hsiang Neng DC Micro Motor Manufacturing Corp. ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ซึ่งเป็นผู้ผลิตมืออาชีพของ DC Gear Motors และ DC motor ที่แม่นยำ ซึ่งประมวลผลโดยเครื่องมือนำเข้าขั้นสูงและเครื่อง CNC และการผลิตกึ่งอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความเสถียรและมีคุณสมบัติเชื่อถือได้

sales@hsiangneng.com

เวลาทำการ : 8.00 - 17.00 น.

Hsiang Neng DC Micro Motor Manufacturing Corporation

ผล 1 - 0 ของ 0
ผล 1 - 0 ของ 0

HSIEN แนะนำบริการ

Hsiang Neng DC Micro Motor Manufacturing Corporationคือไต้หวัน ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี ตั้งแต่ปี 1987 ในอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ HSIEN ได้ให้บริการการผลิตคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของเรา ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 33 ปี HSIEN มักจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเสมอ